Back to Homepage / Powrót na stronę główną
gospodarka

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego jest jedynym w Polsce podmiotem gospodarczym ustawowo uprawnionym do komercyjnego zagospodarowania byłych nieruchomości wojskowych. Oferta nasza jest bardzo zróżnicowana pod względem wielkości areału poszczególnych nieruchomości, ich lokalizacji i możliwości inwestycyjnych.

- LOTNISKA,
- POLIGONY,
- FORTY,
- BUNKRY,
- KOMPLEKSY KOSZAROWE
oraz:
- BAZY PALIWOWE,
- PARCELE W MIASTACH,
- WILLE,
- OŚRODKI WCZASOWE,
- STADIONY SPORTOWE,
a także
- SPRZĘT WOJSKOWY,
- UZBROJENIE.

Gwarantujemy:
- UREGULOWANY STAN PRAWNY
  NIERUCHOMOŚCI
- PRAWO WŁASNOŚCI
- PRZEJRZYSTOŚĆ TRANSAKCJI
  HANDLOWYCH

Oddział Terenowy Bydgoszcz/
The Bydgoszcz Division

tel. (+ 48 52) 3770073, fax (+ 48 52) 3770145,
e-mail: mienie@bydgoszcz.amw.com.pl

Filia Gdańsk/Gdańsk Division

tel. (+ 48 58) 348 24 29, 348 24 66,
fax (+ 48 52) 348 24 65,
e-mail: mienie@gdansk.amw.com.pl

Oddział Terenowy Gorzów Wielkopolski/
Gorzów Wielkopolski Division

tel. (+ 48 95) 728 03 85,
fax (+ 48 95) 728 05 66,
e-mail: mienie@gorzow.amw.com.pl

Oddział Terenowy Kraków/Kraków Division
tel. (+48 12) 613 14 43, fax (+ 48 12)613 12 88,
e-mail: mienie@krakow.amw.com.pl

Filia Lublin/Lublin Division
Tel.(+48 81) 718 38 61, 718 38 64,
fax (+48 81) 718 38 60,
e-mail: mienie@lublin.amw.com.pl

Oddział Terenowy Olsztyn/Olsztyn Division

tel. (+48 89) 542 26 67, fax (+ 48 89) 542 26 60,
e-mail: mienie@olsztyn.amw.com.pl

Oddział Terenowy Szczecin/Szczecin Division
tel. (+ 48 91) 445 22 05, fax (+ 48 91) 445 23 31,
e-mail: mienie@szczecin.amw.com.pl

Oddział Terenowy Warszawa/
Warsaw Division

tel. (+ 48 22) 685 24 37, 685 24 51,
fax (+ 48 22) 685 24 33,
e-mail: mienie@warszawa.amw.com.pl

Oddział Terenowy Wrocław/
Wrocław Division

tel. (+ 48 71) 364 73 71, 364 73 78,
fax (+ 48 71) 366 17 34,
e-mail: mienie@wroclaw.amw.com.pl

Lotniskowy Oddział Terenowy w Warszawie/
Airport Division in Warsaw

tel. (+ 48 22) 688 12 43, 688 12 41,
fax (+48 22) 684 86 26,
e-mail: lotniskowy@amw.com.pl

Lotnisko MODLIN

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:
Lotnisko Modlin położone jest w województwie mazowieckim, 35 kilometrów na północ od Warszawy, obok międzynarodowej trasy E 77 łączącej: kraje Skandynawskie - Gdańsk -Warszawę - Kraków - Wiedeń.
W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄ:
- 579,16 ha gruntów stanowiących   powierzchnię lotniska,
- droga startowa (DS.) 2500 x 80 m,
- 49 budynków o łącznej powierzchni
   użytkowej 17 973 m2,
- dwa składy paliw o łącznej pojemności   zbiorników 2100 m3,
- trzy hangary o łącznej powierzchni użytkowej   10 567 m2 i kubaturze 82 000 m3,
- dwie bocznice kolejowe,
- obiekt koszarowo-biurowy o łącznej   powierzchni użytkowej 1336 m2,
- dwa byłe porty lotnicze,
- nawierzchnie utwardzone o powierzchni 446 487 m2 i trawiaste.
Obiekt jest zasilany energią elektryczną 15 KV, posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną, dwa autonomiczne ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków.

MODLIN Airport

LOCATION:
The Modlin Airport is located in the Mazowieckie Province, 35 kilometers north of Warsaw, along the E 77 international route, which links Scandinavia with Gdańsk, Warsaw, Kraków, and Vienna.
THE REAL ESTATE INCLUDES:
- 579.16 ha of land constituting the airport area,
- 2,500 x 80 m runway (DS),
- 49 buildings with total floor space
  of 17,973 m2,
- two fuel depots with a total capacity
  of 2,100 m3,
- three hangars with total area of 10,567 m2 and   capacity of 82,000 m3,
- two railroad sidings,
- office and barracks complex with total floor   space of 1,336 m2,
- two former airports ,
- paved and grass surfaces with total area of 446,487 m2.
The property has a 15 KV electricity supply, water and sewerage network, two independent water intakes and a sewage treatment plant.

GDAŃSK - WRZESZCZ ul. Słowackiego 5

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w południowej części Gdańska w dzielnicy Wrzeszcz w pobliżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dojazd do nieruchomości z centrum miasta przebiega ulicami Grunwaldzką-Słowackiego.
W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄ:
- 3 działki gruntu o łącznej pow. 8,76 ha,
- 31 budynków o charakterze magazynowym, warsztatowym, garażowym, koszarowym oraz stacja mps.
Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną, sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz własne kotłownie.
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA:
Ze względu na położenie oraz istniejącą zabudowę, nieruchomość może być przeznaczona na działalność usługową.
CENA WYWOŁAWCZA 25 mln zł

GDAŃSK - WRZESZCZ, ul. Słowackiego 5

LOCATION:
The real estate is located in the Wreszcz district in the southern part of Gdańsk, near the Trójmiejski Landscape Park. The real estate can be accessed from the city center via Grunwaldzka and Słowackiego streets.
THE REAL ESTATE INCLUDES:
o three parcels of land with total area of 8.76 ha,
o 31 buildings, including stores, workshops, garages, barracks, and a fuel depot.
The real estate has electricity, water and sewerage hookups and its own boiler house.
POSSIBILITIES FOR USE:
Due to its location and existing development, the real estate can be designated for services.
RESERVE PRICE: PLN 25 million.

ul. Nowowiejska 28 A, 00-911 Warszawa
tel. (+ 48, 22) 626 81 30,
fax (+ 48,22) 626 81 26,
e-mail: marketing@amw.com.pl

Military Property Agency

The Military Property Agency is the only business entity in Poland that is legally entitled to commercially develop former military property.
Our offer is varied in terms of the size of the parcels of land, their location and investment potential, and includes

- AIRPORTS,
- TRAINING GROUNDS,
- FORTS,
- BUNKERS,
- BARRACKS,
and:
- FUEL DEPOTS,
- PARCELS OF LAND LOCATED
  IN CITIES,
- VILLAS,
- RECREATION CENTERS,
- SPORTS STADIUMS.
as well as:
- MILITARY EQUIPMENT,
- ARMS.

We guarantee
- THAT PROPERTY RIGHTS TO ALL REAL   ESTATE ARE CLEAR
- PROPERTY RIGHTS FOR THE BUYERS
- UNCOMPLICATED BUSINESS
  TRANSACTIONS.

GNIEZNO ul. Wrzesińska - KOMPLEKS

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona jest w południowej części Gniezna, w otoczeniu osiedli mieszkaniowych, bezpośrednio przy ul. Wrzesińskiej. Tereny otaczające kompleks są terenami rozwojowymi miasta, ukierunkowanymi na budownictwo mieszkaniowe i funkcje usługowo-produkcyjne.
W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄ:
- grunt o powierzchni 13,83 ha.
- 52 obiekty (magazynowe, produkcyjne, warsztatowe, garażowe, szkoleniowe, administracyjne) o łącznej powierzchni użytkowej 38 600 m2.
Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną w pełnym zakresie.
TERMIN PRZETARGU: 26.11.2001 r.
CENA WYWOŁAWCZA: 12 mln 350 tys. zł
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
Odpowiednia lokalizacja oraz sposób zagospodarowania nieruchomości umożliwia stworzenie centrum administracyjno-szkoleniowo-hotelowego z zapleczem magazynowo-technicznym i bazą rekreacyjno-wypoczynkową.

GNIEZNO ul. Wrzesińska - COMPLEX

LOCATION
The real estate is located on Wrzesińska Street near housing estates in the southern part of Gniezno. The surrounding areas include parts of the town being developed, including areas earmarked for housing construction, services and production facilities.
THE REAL ESTATE INCLUDES:
o a parcel of land with an area of 13.83 ha.
o 52 buildings (including stores, production halls, workshops, garages, training and administration premises) with a total area of 38,600 m2.
The real estate is fully developed.
DATE OF TENDER: 26.11.2001.
RESERVE PRICE: PLN 12,350,000.
POSSIBILITIES FOR USE
Due to its location and existing development, the real estate can be designated for a training, administration or a hotel center with storage, technical, and leisure facilities.

POZNAŃ FORT VII a - Strotha

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI
FORT VII położony jest przy ul. Wałbrzyskiej/Marcelińskiej, w zachodniej, części Poznania, w odległości ok.:
- 5,5 km od Rynku Starego Miasta,
- 2,5 km od portu lotniczego "Ławica".
Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowi jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa.
W SKŁAD NIERUCHOMOSCI WCHODZĄ:
Zabytkowy fort ze wszystkimi towarzyszącymi urządzeniami i budowlami ziemnymi (obwałowania, fosa), w tym:
- działka gruntu o powierzchni 9,8 ha
- budynek fortu z końca XIX wieku - o powierzchni użytkowej 1587 m2
Działka posiada pełne uzbrojenie przyłączone do miejskich sieci infrastruktury technicznej.
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA
Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako strefa pośrednia intensywnego zagospodarowania mieszkaniowego i produkcyjno-magazynowego. Możliwa adaptacja części lub całości fortu na cele usługowe w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

POZNAŃ Stroth's FORT 8A

LOCATION
FORT 8 is located on Wałbrzyska/Marcelińska Streets in the western part of Poznań at a:
- 5.5-km distance from the Old Market,
- 2.5-km distance from the "Ławica" Airport,
The fort is located in a residential district.
THE REAL ESTATE INCLUDES:
A historic fort with all facilities and earthen structures (embankments, moat), as well as:
- a parcel of land 9.8 ha in size
- the fort building with a total area of 1,587m2 that dates back to the late 19th c.
The parcel of land has all hookups to municipal technical infrastructure.
POSSIBILITIES FOR USE
The real estate is located in an area designated as an indirect zone for intensive housing, storage and production development. Following an agreement with the City Historic Site Conservator, a part, or the whole of the fort can be adapted to the needs of the service sector.

| Samorząd | Biała Podlaska  | Markowe ojczyzny | Świdnica |
 
| Będzin | Suwałki | Żary | Salon samorządowy | Agencja Mienia Wojskowego |
| Wołomin | Łuków | PEC | Piaseczno | Giżycko | Jarocin | Pomysłowość i pasja |
| Szczecin | Nasi partnerzy | Stopka | Archiwum |